Tag Archives : přání

Zdroj: Google.com

Jak skutečná je skutečnost?


Definujeme-li skutečnost jakožto realitu, tedy že pod ni spadá vše, co doopravdy existuje na rozdíl od pouhých domněnek, iluzí, plánů a přání – tušíme její význam. Také je možno pojmout tento paradoxní pojem, který na jedné straně označuje to, co opravdu je nezávislé na pozorovateli. A na straně druhé, označuje to, co je a není skutečné na základě úvahy člověka.…

Read More »