Tag Archives : vztahy

Zdroj: Google.com

Jak skutečná je skutečnost?


Definujeme-li skutečnost jakožto realitu, tedy že pod ni spadá vše, co doopravdy existuje na rozdíl od pouhých domněnek, iluzí, plánů a přání – tušíme její význam. Také je možno pojmout tento paradoxní pojem, který na jedné straně označuje to, co opravdu je nezávislé na pozorovateli. A na straně druhé, označuje to, co je a není skutečné na základě úvahy člověka.…

Read More »
Zdroj: Google.com

Žijeme online!


Dávno jsou pryč doby, kdy vrcholem naší komunikace bylo domluvit si rande či schůzku osobně, neměli jsme prostředky k tomu, abychom si psali denně obsáhlé sms zprávy a domlouvali jsme si vše na poslední chvíli. Když jsme si našli lásku z jiného města nebo země, základním komunikačním prostředkem byly dopisy, s pokrokem doby poté e-maily. Doba šla neustále kupředu, s ní šel ruku v ruce…

Read More »